خانه / نخود / انواع نخود فلافل و آبگوشتی صادراتی

انواع نخود فلافل و آبگوشتی صادراتی

انواع نخود فلافل و آبگوشتی برای مصرف داخل کشور و یا برای صادرات به خارج به عنوان بار صادراتی قابل تهیه است.
در میان حبوبات نخود برداشت شده، دو نوع نخود فلافل و آبگوشتی پرمصرف ترین نخود در ایران و به خصوص کشورهای عربی به شمار می رود. نخود صادراتی نیز بیشتر نخود فلافل و آبگوشتی است که به شکل عمده و اخیرا به شکل بسته بندی در مقدار زیادی هر ساله به چندین کشور صادر می گردد.
انواع نخود فلافل و آبگوشتی به ترتیب ریزترین و درشت ترین نخود است که اولی بیشتر در غذاهایی که نخود آن چرخ می شود مانند فلافل و کوفته نخود مناسب است، و نخود آبگوشتی بیشتر در تهیه غذاهایی که نخود در آن دیده می شود مانند آبگوشت و آش استفاده می گردد.
علاوه بر فروش داخلی، بار صادراتی انواع نخود در بازار حبوبات کنار سایر حبوبات دیگر موجود است.

مطلب پیشنهادی

فروش نخود در اهواز

فروش نخود فلافلی و آبگوشتی در اهواز

این مجموعه فروش نخود در اهواز را نیز کنار سایر شهرها انجام می دهد. خریدار …

دیدگاهتان را بنویسید